top of page

כשמבלים זמן בחוץ אי אפשר שלא להבחין בתופעות שמתרחשות בעקביות בזמנים שונים של היום והשנה, כמו השמש שזורחת כל בוקר והקור של החורף.

 התבוננות בדגמי טבע אלו מגלה לנו מגמות ונתיבי זרימה חוזרים המשפיעים על כל מה שקורה - זמני פריחה וקמילה, קינון ונדידה ואפילו שינה וערות, יצירה ומנוחה.

כיוון שמגמות אלו הן עקביות וחוזרות על עצמן, קל למצוא בהן מעיין תרשים זרימה או מפה הניתנים ליישום והחלה במספר רב של אפשרויות למידה בחיינו.

כל אחד מ-8 ה"מגינים" מקושר לאחת מ-8 רוחות השמיים (צפון, צפון-מזרח...) אשר מייצגת ארכיטיפ של איכויות דגמים מעולם הטבע.  שכבות נוספות מולבשות גם הן על הליבה של כל ארכיטיפ שמייצג כיוון מסויים.

לדוגמה - לאיזו עונה יש איכות דומה לזריחה? אם היה צריך לתאר את האיכות המשותפת בתנועת גוף מה היית עושה?

שימוש במודל כאמצעי עזר מסייע לנו למפות ולהבחין בשלבים ובמערכות היחסים המתרחשים בטבע, הן בקנה מידה רחב מאוד והן בדקויות של למידה ותרבות אנושית.

התוצאה היא ערכת כלים דינאמית המייצרת חיבור לטבע ברמה האישית וגם ברמה הקהילתית.

מודל 8 הכיוונים הינו מפת-דרכים ליישום אסטרטגיות חינוכיות, התפתחות אישית, בניית קהילות, תהליכים ארגוניים ועוד...

מודל שמונת המגינים

bottom of page